• he thong giu xe
  • Sản phẩm được gắn thẻ “cần barie tự động”

cần barie tự động

  • Bộ cảm biến quang IR 33 hay còn gọi là photocel IR33 Chức năng sản phẩm là an toàn cho người hoặc vật đi qua dưới tay cần barie Trong quá trình đóng tay cần barie mà gặp vật cản thì nhờ photocel ir33 này mà phát hiện và làm cho tay cần barie không [...]
0914874086