• he thong giu xe
  • Sản phẩm được gắn thẻ “Code nhận dạng biển số xe bằng Python”

Code nhận dạng biển số xe bằng Python

  • Phần mềm nhận dạng biển số Tính năng & Tiện ích 1. Nhận dạng biển số xe dưới dạng text; tích hợp với phần mềm bãi xe, giao thông, an ninh, trạm cân 2. Tỷ lệ nhận dạng chính xác trung bình >95% với cả ngày và đêm; 3. Tốc độ nhận dạng nhanh; 4. [...]
0914874086