Thẻ cảm ứng mỏng

0.000 VND
Sử dụng tần số: 125 KHz
Khoảng cách thẻ với đầu đọc: 2 – 20 cm
Thời gian đọc từ 1 – 2 ms
Môi trường nhiệt độ: 20⁰C – 85⁰C
Hỗ trợ
Scroll
0914874086