Phần mềm nhận dạng biển số

Phần mềm nhận dạng biển số Tính năng & Tiện ích 1. Nhận dạng biển số xe dưới dạng text; tích hợp với phần mềm bãi xe, giao thông, an ninh, trạm cân 2. Tỷ lệ nhận dạng chính xác trung bình >95% với cả ngày và đêm; 3. Tốc độ nhận dạng nhanh; 4. [...]

Mô tả

Phần mềm nhận dạng biển số

Tính năng & Tiện ích

1. Nhận dạng biển số xe dưới dạng text; tích hợp với phần mềm bãi xe, giao thông, an ninh, trạm cân

2. Tỷ lệ nhận dạng chính xác trung bình >95% với cả ngày và đêm;

3. Tốc độ nhận dạng nhanh;

4. Nhận dạng được tất cả các định dạng biển số tại Việt Nam;

5. Dễ cài đặt, sử dụng.

6. Nhận dạng biển số bẩn, mờ, trong điều kiện thời tiết mưa, vào ban đêm.

0914874086