Đầu đọc thẻ ACR1281 (ACR1281U-C1)

– Hỗ trợ hầu hết công nghệ thẻ thông minh không tiếp xúc như ISO1443 Loại A và B và seri Mifare
– Hỗ trợ Mifare Plus mới và DESFire EV1
– Mô phỏng T = CL cho Mifare 1K / 4K PICCS
– Tốc độ đọc / ghi lên đến 848 kbps
– Khoảng cách thẻ không tiếp xúc lên đến 50mm
– Hỗ trợ APDU mở rộng (tối đa: 64kbytes)

0914874086